Доробки


Наукова і науково-методична робота – важлива складова діяльності науковців у Вищій школі. Результатами є дисертації, монографії, навчальні посібники, статті, участь в конференціях.
Від особистості дослідника залежить системний підхід при вирішенні посталених проблем, вмінні оцінити отримані результати і визначити межі застосування.
Важливим є вміння викласти свої наукові дослідження так, щоб зацікавити широке коло неспеціалістів, забезпечити впровадження відкриттів в різні сфери життєдіяльності.