Обладнання легкої промисловості


Спеціальність "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування"

Випускники спеціальності обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування можуть бути задіяні:

- на підприємствах з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в галузі легкої промисловості, машинобудування, робототехніки, автомобілебудування, офісної та побутової техніки тощо;

- на підприємствах з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;

- в дилерських, представницьких та консультативних фірмах з продажу та сервісного обслуговування обладнання легкої промисловості, побутової техніки;

- в малих та середніх підприємствах легкої промисловості та сфери послуг та інших галузей;

- в науково-дослідних лабораторіях вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.

Відповідно в «Львівській політехніці» для студентів цієї спеціальності забезпечено рівень фундаментальної підготовки як за сучасними компютерними технологіями так і за спеціальними дисциплінами. Підготовка спеціалістів
проводиться в спеціалізованих лабораторіях і  на базах практики, організованих на підприємствах.

При навчанні студентів задіяні основні принципи підготовки: розвиток практичних навиків використання фундаментальних знань на практиці; інтеграція в міжнародний освітній простір на основі єдиних навчальних програм, стажування та часткового навчання за кордоном, використання глобальної мережі Internet.

Всестороння освіта дозволить випускнику працевлаштуватись у будь-якій галузі промисловості в Україні та за кордоном.